måndag 18 maj 2015

Brittiska läkare tar upp kampen mot överbehandling


I Storbritannien har läkarorganisationen Medical Royal Colleges påbörjat ett arbete med att försöka minska frekvensen av onödigt diagnostik och överbehandlingar. Det handlar om att ändra attityden hos patienter, allmänhet (och läkare får man väl förmoda) att mycket vård alltid är synonymt med bra vård. I en artikel i BMJ skriver ett antal läkare att det sedan länge är känt att vissa medicinska insatser gör mer skada än nytta. Redan för 2800 år sedan riskerade således överambitiösa kirurger i Mesopotamien att straffas genom att bli av med en hand eller ett öga!

Till hösten räknar organisationen med att kunna redovisa en lista på de fem mest tveksamma åtgärderna inom var och en av ett 20-tal specialiteter. Arbetet baseras på konceptet Chosing Wisely som tillämpas i bland annat USA, Australien och Tyskland med målet att "eliminera insatser som inte stöds av evidens, inte är ofarliga men som är onödiga".

I Sverige har Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) använt sig av denna metod när man förra året redovisade en lista omfattande sju åtgärder som man bedömde som onödiga. Fysisk aktivitet på recept, hälsoundersökningar av friska, journalföring av levnadsvanor antidepressiva läkemedel vid lindrig depression är exempel från SFAM:s lista.

Att diskutera prioriteringar och vikten av att hitta en rimlig balans mellan nytta, risker och resursåtgång är som bekant ett svårt för att inte säga minerat ämne. Därför är det knappast oväntat att brittiska patientföreträdare ställer sig kritiska till initiativet som man menar är ett första steg i en mer omfattande ransonering inom NHS.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar