fredag 8 maj 2015

För lätt till akuten?

Svenska Dagbladet har i en serie artiklar granskat kostnadsutvecklingen för jätteprojektet Nya Karolinska (NKS). I nuläget är prislappen inklusive utrustning beräknad till 22, 8 miljarder men vad det blir i slutändan återstår att se. De första patienterna tas emot i slutet av nästa år och hela bygget ska vara färdigt under 2018. Ännu större investeringar - drygt 33 miljarder - krävs vid länets övriga sjukhus, bland annat för att kunna ta emot de patienter som som inte längre ska behandlas vid det högspecialiserade NKS.

En intressant utmaning blir att övertyga Stockholmarna om att "vanliga" patienter" med "vanliga" sjukdomar inte är välkomna på NKS akutmottagning. Så är det förvisso vid storsjukhusen i t ex Köpenhamn och Oslo men införandet av en sådan modell i det sjukhusfixerade Sverige kommer nog att mötas av krav på förändringar som kan bli svåra för landstingets politiker att stå emot. Ska bli intressant att följa!

Under årens lopp har tagits otaliga grepp för att styra akut sökande patienter till "rätt" vårdninvå/enhet. Ett lärorikt projekt gjordes för drygt 20 år sedan vid Karolinska sjukhuset. För att avlasta akutmottagningen bedrevs i anslutning till akuten ett tvåårigt försök med en lättakut, bemannad av distriktsläkare.

Målet var, om jag nu finns siffrorna rätt, att drygt 10.000 patienter årligen skulle behandlas på lättakuten och därmed avlasta den traditionella akuten dessa besök. En utvärdering med det välfunna namnet "Lättakuten - för lätt till akuten? visade att det uppsatta besöksmålet de facto uppnåddes. Dock utan någon motsvarande minskning för akutmottagningens vidkommande. Däremot förkortades väntetetiderna för primärvårdspatienterna.

En slutsats som möjligen kan uppfattas som lika cynisk som nedslående är att antalet besök på sjukhusens akutmottagningar sannolikt ökar i direkt relation till insatser som ger bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Vid Sundsvalls sjukhus planerar man för övrigt  enligt Sundsvalls Tidning att flytta primärvårdsjouren från en hälsocentral i centrum till sjukhuset inom ramen för projektet "En väg in". Det rör sig om en nygammal lösning eftersom primärvårdsjouren tidigare flyttas från sjukhuset. De senaste tre åren har besöken på akuten vid Sundsvalls sjukhus ökat med nästan 20%. Vi lär kunna återkomma även till detta försök i sinom tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar