fredag 22 maj 2015

Planerna på ett helt nytt universitetssjukhus i Skåne skrotas (för gott?)


Sjukhusen i såväl Lund som Malmö är i behov av betydande upprustningar. Men när regionledningen fick klart för sig att det kunde röra sig om investeringar på mellan 17-20 miljarder kronor började man fundera på att bygga helt nytt. Som en tänkbar placering nämndes Hjärup, mellan Malmö och Lund. Byggtiden beräknades till cirka tio år och den förstudie som utarbetades väckte entusiasm inte minst från fackligt håll.

Häromdagen kunde dock Sydsvenskan meddela att det politiska motståndet mot nybyggnadsplanerna från oppositionen (M, C och SD) är för stort. Istället ska nu - för vilken gång i ordningen? - arbetsfördelningen mellan de två sjukhusen ses över. Huruvida tanken på ett helt nytt sjukhus därmed är avfärdat för överskådlig framtid återstår att se. Men självfallet minskar sannolikheten för ett nybygge i takt med att investeringar måste göras vid de befintliga sjukhusen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar