torsdag 28 maj 2015

Region Jämtland vill ha bidrag av regeringen för att utveckla primärvården


Nybildade region Jämtland Härjedalen vill ha hjälp av staten för att klara ekonomin. I ett brev till regeringen beskriver regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson det ansträngda läget. ”Under 2014 har regionen försökt ändra arbetssätt från kortsiktiga åtgärder till mer långsiktigt förändringsarbete […] Regionen har nu en så besvärlig situation att utvecklings- och förändringsarbete inte kan ha den fart och målmedvetenhet som krävs […] regionen har inte ekonomisk kraft att genomföra förändringar för att effektivisera flöden och utveckla primärvården till att vara ledande i vårdsystemet”.

För att komma till rätta med situationen vill man ”vända på skutan och tilldela primärvården rollen som styrande i vårdsystemet”. En ny styrmodell ska utvecklas genom ett pilotprojekt på några hälsocentraler.

Skrivelsen utmynnar i en önskat att ”snarast få träffa regeringen” för att få diskutera möjligheterna att få statligt ”omstruktureringsbidrag” på 600 miljoner kronor samt ett avskrivningslån på 300 miljoner kronor för nödvändiga fastighetsförändringar. Dessutom vill man få till stånd en förändring av utjämningssystemet för att höja bidragen till små landsting.

Osökt får jag associationer till dels Dalamodellen som en gång i världen skulle styra alla pengar till primärvården som skulle få rollen som beställare och finansiär av sjukhusvården, dels det s.k. Norrbottenspaketet i början av 1980-talet. Det senare innebar att lanstinget fick dels låna pengar av staten för att tidigarelägga planerade investeringar (som visade sig vara fler än någon kunnat ana), dels bidrag för att finansiera de tidigarelagda driftkostnaderna (som blev högre än någon kunnat ana).

Dalamodellen gick i graven och finansdepartementet sade blankt nej till krav på ”paketlösningar” till förmån för andra ekonomiskt pressade glesbygdslandsting. I slutändan visade det sig dessutom att den statliga generositeten blev en ekonomisk black om foten för Norrbotten.

Oddsen för att det blir några särskilda statliga pengar till Jämtland förefaller inte särskilt goda. Ett alternativ kanske kan vara att göra som i Värmland för något decennium sedan. När landstinget hamnade i en akut likviditetskris och var på vippen att inte kunna betala ut lönerna skickade staten in två ”överrockar” (för övrigt från Norrbotten) för att stoppa det ekonomiska blodflödet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar