tisdag 19 maj 2015

Vårdval Västernorrland utan vinster?


I april fick landstingsdirektören i uppdrag av den rödgröna majoriteten (S, V och MP) i Västernorrland  att omarbeta regelboken för vårdvalet i syfte att bland annat "begränsa vinstuttaget". I väntan på förslaget och därefter  beslut av landstingsfullmäktige i slutet av juni raser nu en intensiv debatt i lokala media. Oppositionen har protesterat och beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Under tiden har mediabolaget Allehanda granskat det ekonomiska utfallet för landstingsdrivna respektive privata vårdcentraler. Även om siffrorna av flera skäl inte är helt jämförbara ger de ändå en intressant inblick i skilda verkligheter.  Under perioden 2011-2014 gick landstingets enheter back med totalt 107 miljoner kronor. Samtidigt visar årsredovisningarna för de senaste fyra åren att länets privata primärvårdsföretag gjort en sammanlagd vinst på ca 96 miljoner kronor.

En viktig förklaring uppges vara att de privata vårdcentralerna har en stabilare bemanning och därför i betydligt mindre utsträckning använder sig av stafettläkare. Samtidigt visar företaget Sensias konkurs sommaren 2013 (som för övrigt drev en vårdcentral i centrala Sundsvall) att det ingalunda är självklart att verksamheten går med vinst. Till detta bör läggas att förutsättningarna för privat respektive landstingsdriven primärvård skiljer sig åt på en rad punkter vilket medför att en jämförelse av enbart det ekonomiska utfallet inte ger hela bilden.

Hur ekonomin ser ur för varje enskild landstingscentral är okänt eftersom primärvårdsdirektör Markus Kallioinen vägrat att lämna ut dessa till Allehanda. Två Kammarrättsdomar (Göteborg och Sundsvall) har tidigare båda kommit till slutsatsen att uppgifter av det här slaget får omfattas av sekretess av konkurrensskäl vilket får sägas ge stöd för Kallionens beslut även om det ännu är för tidigt att tala om en tydlig rättspraxis. Det samlade resultatet av den egna regin är däremot självfallet offentligt.

Bortsett från de ideologiska och politiska argumenten för och mot någon form av vinstbegräsning ska det bli ytterst intressant att ta del av hur landstingsdirektören bedömer de rättsliga möjligheterna för ett enskilt landsting att reglera detta på egen hand. Forsättning följer med andra ord!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar