fredag 5 juni 2015

Lund - universitetssjukhus med begränsad akutmottagning under sommaren 2015


”Vårdcentraler och akutmottagningar på närsjukhusen kommer att ha en god tillgänglighet för att ta hand om akuta patienter under sommaren” skriver Region Skåne i ett pressmeddelande (3/6). Betryggande besked med andra ord men lite längre ner i texten framgår att det inte är ”business as usual”.

I Lund kommer akutmottagningen att förstärkas med primärvårdskompetens i form av läkare och sjuksköterskor. ”Trots detta kommer kapaciteten att vara lägre än tidigare somrar (mellan 22 juni och 16 augusti klockan 2100-0800), vilket innebär att vissa ambulanser kommer att dirigeras om till akutmottagningen i Malmö”. Pressmeddelandet meddelar vidare att ”patienter som själva tar sig till akuten kommer att tas om hand”.  Hur omfattande detta omhändertagande är och om vissa patienter kan komma att skickas vidare till någon annan akutmottagning framgår inte.

Över huvud taget ger vare sig pressmeddelandet eller regionens hemsida någon klar bild av hur verksamheten är tänkt att fungera. Det verkar dock Vårdförbundets tidning Vårdfokus ha kläm på. Bland annat hävdar tidningen att ”inte ens prio 1-larmen, det vill säga patienter med livshotande tillstånd, får köras till akuten i Lund nattetid”. Vårdförbundet i Skåne hade för sin del helst sett att akutmottagningen i Lund skulle hållas stängd under sommaren på grund av bristen på sjuksköterskor. Ywonne Björkman, samordnare för Vårdförbundets huvudskyddsombud i Skåne kallar regionens beslut för en ”tragisk nödlösning”.

I Dagens Medicin anser signaturen AT- läkare ”att inte ha kapacitet på akutmottagningen på ett universitetssjukhus är inget annat än pinsamt...”

Självfallet kommer erfarenheterna från Lund att följas med stort intresse av många. Kanske kan det vara på sin plats med ett studiebesök av planeringsansvariga för Nya Karolinska i Solna. När NKS slår upp portarna ska ju ”vanliga” akutpatienter hänvisas till andra sjukhus. Huruvida Lundalösningen kommer att ses en ”pinsam” och ”tragisk nödlösning” eller en modell för framtiden återstår att se. Klart är dock att problem med kompetensförsörjningen kommer att kräva helt nya lösningar framöver – inte bara i Lund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar