måndag 1 juni 2015

Målrelaterad ersättning utan effekt på mortaliteten


Det finns stora förväntningar att det ska vara möjligt att förbättra vårdens kvalitet och resultat med hjälp av ekonomiska incitament i form av P4P - payment for performance. Inte minst i USA är sådana modeller vanliga men allra längst har man gått inom NHS. För ett decennium sedan infördes ett rikstäckande P4P-system inom primärvården i England i form av Quality and outcomes framework (QOF).

Hela 25 % av allmänläkarnas ersättning bygger på ett sort antal indikatorer inom ramen för QOF. I mars presenterades en omfattande utvärdering av systemet i BMJ; Investigating the relationship between quality of primary care and premature mortality in England (BMJ 2015:350). Tyvärr är inlägget inte fritt tillgängligt men en mycket läsvärd sammanfattning av studien finns på Läkartidningens webb med distriktsläkarna Lars Borgquist och Andy Maun som författare.

De båda konstaterar att "studien visade att incidenten av förtida mortalitet i vanliga sjukdomstillstånd i befolkningen inte hade påverkats genom det engelska rikstäckande, målrelaterade ersättningssystemet till primärvården. Däremot fanns högre mortalitet i socialt utsatta och urbant belägna områden".

Slutsatserna från England ligger väl i linje med en rad utvärdering av en rad P4P-system i USA. Om det beror på at hela idén är förfelad eller att man ännu inte lyckats utveckla de rätta incitamenten råder det delade meningar om. Däremot kan man nog dra slutsatsen att ytterligare resurser till hälso- och sjukvården knappast är den mest effektiva metoden att åstadkomma förbättringar i folkhälsan vilket ligger i linje med principen om avtagande gränsnytta.

Sist men inte minst - läs artikeln!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar