fredag 14 augusti 2015

Ny rapport från Svenskt Näringsliv om företagande i välfärdenSvenskt Näringsliv har presenterat en ny rapport inom ramen för projektet ”Förbättrad Välfärd”, denna gång med titeln ”Sant och falskt om företagande i välfärden”.

Syftet med rapporten är ”att tillföra fakta till debatten om företagande i välfärden” med stöd av officiell statistik som belyses likheter och olikheter mellan offentliga respektive privata utförare inom vård, skola och omsorg. Verksamheterna jämförs med avseende på kvalitet, personaltrivsel, löner, ekonomisk lönsamhet och kvinnors karriärvägar.

Det samlade resultatet åtminstone enligt min tolkning är att flertalet parametrar redovisar ett något mer positivt utfall för de privata aktörerna. Skillnaderna är dock relativt små och inte alltid signifikanta.

Något större genomslag kommer den här rapporten knappast att få och reaktionerna torde vara tämligen förutsägbara. Förespråkare för privata alternativ kommer att hävda att utredningen bekräftar att privata utförare tillför medvärde för patienter, brukare och elever. Kritikerna kommer å andra sidan peka på att skillnaderna är små och att det finns andra faktorer som inte omfattas av studien och som pekar i en annan riktning.

I grunden handlar det om en ideologisk och politisk fråga där olika värderingar ligger till grund för ställningstaganden snarare än mer eller mindre vetenskapliga belagda slutsatser. Därmed inte sagt att fakta och seriösa studier skulle vara ointressanta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar