tisdag 25 augusti 2015

Skattehöjning och besparingar att vänta i Västernorrland


Landstinget Västernorrland ”går mot en ekonomisk katastrof om vi inte gör någonting nu”. Uttalandet görs i Tidningen Ångermanland av landstingsrådet Elisabet Strömqvist (S). ”Vi gick in med 221 miljoner kronor back från år 2014 och prognos och kalkyl pekar mot 1-1,5 miljarder i underskott 2018 och inget eget kapital”. Det tuffa beskedet får ses som ett sätt att öka krismedvetenheten hos såväl medborgare som medarbetare och därmed bana vägen för beslut som inte direkt kommer att mötas med klang & jubel.

I klartext lär det handla om skattehöjning i kombination med åtgärder för att sänka kostnaderna. En justering av skattesatsen någonstans i intervallet 50-80 öre framstår som tämligen sannolik men räcker ingalunda för att långsiktigt uppnå ekonomi i balans. Grovt räknat ger varje 10-öring i höjd skatt intäkter på 50 miljoner kronor.

Tankar på att höja skatten signalerades redan i valrörelsen 2014 men de ännu inte formellt presenterade tjänstemannaförslagen till strukturförändringar har bidragit till att öka trycket på de som vill behålla nuvarande skattesats. I medias beskrivning av den ännu inte presenterade ”besparingslistan” kan vissa huvuddrag skönjas.

Inom vården – även andra delar av landstingets verksamhet berörs – handlar det bland annat om åtgärder som framför allt påverkar sjukhuset i Sollefteå, som skulle förlora såväl förlossningsvård som akuta och planerade operationer. Även sjukhuset i Örnsköldsvik skulle tappa BB och delar av den kirurgiska verksamheten men samtidigt bli ett centrum för planerade ortopediska operationer.

Sett till vad som hänt vid andra mindre sjukhus i landet är detta inte någon helt ovanlig struktur. Det räcker med att gå till mitt eget landsting (Norrbotten) där förlossningsvård och akuta och planerade operationer successivt avvecklas vid sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå, samtidigt som det senare fått en inriktning mot planerad ortopedi av relativt stor omfattning.

Denna utveckling har förvisso inte varit utan motstånd och har fortfarande sina kritiker. Inte heller för Västernorrland väntar någon enkel match om nu inte en skattehöjning ger – möjligen tillfällig – lindring. Berörda kommuner kommer med all sannolikt att protestera högljutt, hur oppositionen i landstinget ska ställa sig återstår att se. Att motsätta sig såväl skattehöjning som åtgärder är knappast en trovärdig strategi varför någon form av blocköverskridande överenskommelse nog inte helt kan uteslutas. Slutgiltigt besked ges vid landstingsfullmäktige den 18-19 november.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar