onsdag 14 oktober 2015

S + M = sant i region Jämtland Härjedalen


Jag har tidigare rapporterat om den minst sagt bekymmersamma ekonomin för Region Jämtland Härjedalen. Att situationen är synnerlig prekär framgår av att det bildas en ny majoritet ; S+M! Därmed upphör det hittillsvarande samarbetet mellan S, V och MP.

I ett gemensamt pressmeddelande säger företrädare för de två partierna att det ”allvarliga ekonomiska läget kräver kraftfulla åtgärder och en tydlig politisk ledning med kraft i beslutsfattande”. Den nya majoriteten får tillsammans en majoritet på 32 av totalt 55 ledmöter i regionfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är framför allt oenighet om skattesatsen mellan de röd-gröna. S vill att en eventuell skattehöjning ska föregås av åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. V vill däremot höja med en krona från och med 2016 och MP med 50 öre. Bildandet av den nya majoriteten har vissa pikanta inslag. Således delgav S respektive M sina forna samarbetskollegor om "äktenskapets" upplösning via SMS. Så här kärnfullt messade således M. "Hej Eva och Lars-erik vi har ikväll beslutat att Moderaterna bildar majoritet med Socialdemokraterna på grund av det svåra ekonomiska läget./enligt uppdrag Susanné". Kort och kärnfullt får man nog säga!

Ska bli spännande att se hur det hela utvecklas - och inte minst - kommer fler att följa efter? Majoritetsförhållandena är ju som bekant minst sagt skakiga på många håll samtidigt som ekonomin dyker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar