tisdag 24 november 2015

Missnöjda läkare i Storbritannien


Det är förvisso inte bara i Sverige som arbetsförhållandena inom vården möter kritik. The Guardian publicerade nyligen resultatet av en enkät som besvarats av drygt 500 brittiska distriktsläkare. Av de tillfrågade svarare 88 procent att de befarade att de kunde begå allvarliga misstag på grund av arbetsbördan.

I stort sett alla (99 procent) uppgav att arbetsbelastningen hade ökat under de senaste fem åren. Nästan lika många (97 procent) instämde i påståendet att arbetsmoralen hade försämrats under samma tid. Nästan var tredje (29 procent) hade dessutom sökt hjälp för arbetsrelaterad stress under de senaste två åren.

Särskilt bekymrade är man över regeringens planer på att läkarmottagningarna inom primärvården i England ska ha öppet mellan 0800-2000 under veckans alla dagar – inklusive lördagar och söndagar. Samtidigt är man tämligen skeptisk inför löftena om att ytterligare 5.000 distriktsläkare ska rekryteras fram till år 2020.

Även bland underläkarna växer missnöjet med såväl ersättning som arbetstider. En omröstning bland 38.000 underläkare gav ett mycket starkt stöd för tre endagars-strejker i december. Återstår att se om regeringen ger efter inför kravet på att ingripa och förhindra att konflikten bryter ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar