måndag 23 november 2015

Regionalisering i Finland


Den finländska hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Det kommunala huvudmannaskapet går i graven för att ersättas av 15 regionala vårdområden. Dessa övertar även ansvaret för socialtjänsten. Just frågan om antalet vårdområden utlöste en regeringskris som dock avvärjdes genom en kompromisslösning.

Samtidigt sker en koncentration av den mer kvalificerade sjukhusjouren som i framtiden ska bedrivas vid 12 sjukhus mot nuvarande 19. Målet med reformen är att minska skillnaderna i ohälsa hos befolkningen samt få kontroll över kostnadsutvecklingen. Vidare kommer inslaget av privata vårdaktörer att öka.

I Sverige har det tidigare funnits kommunala företrädare som argumenterat för en kommunalisering av primärvården. För rätt många år sedan genomfördes försök med primärvård i sådan regi i en handfull kommuner, något som dock inte föll särskilt väl ut. Istället tar nu Finland steget mot en svensk modell med regionala sjukvårdshuvudmän. En viktig skillnad är dock att de finska regionerna även får ansvaret för socialtjänsten.

Som alltid med stora reformer finns många frågetecken om den praktiska utformningen. ”Djävulen sitter i detaljerna” heter det som bekant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar