onsdag 4 november 2015

"Tänk om eller lägg ner"


Riksrevisionen har gjort en granskning av den rehabiliteringsgaranti som sedan 2008 tecknas årligen mellan regeringen och SKL. Att gransknigen inte direkt utfallit positivt framgår av rapportens titel ”Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner”!

Målgruppen för de stimulansmedel som staten står för är personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Tanken är att erbjuda dessa specifika behandlingsmetoder som främjar återgång i arbete och förebygger sjukskrivning. Ingen av de utvärderingar som har gjorts har dock påvisat att återgången till arbetslivet med säkerhet ökat. Bakom misslyckandet döljer sig enligt Riksrevisionen fler olika faktorer.
·      Överenskommelserna har inte utformats med stöd av den kunskap som finns om rehabiliteringsgarantin och dess effekter
·      I många fall får inte patienten någon kvalificerad bedömning av legitimerad personal (psykolog eller psykoterapeut)
·      Väntetiderna för att komma igång med behandling är ofta alltför lång
·      Det finns inget krav på att följa upp patienterna och resultatet. ”Det innebär att behandlarna själva inte vet om de patienter som får behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin för effektivare hjälp” än patienter som erbjuds andra metoder eller färre behandling än som specificeras i garantin
·      Landstingen har hanterat stimulansbidragen olika och inte alltid använd pengarna till den aktuella målgruppen. I vissa fall har medlen stannat centralt inom landstingen

Revisionen rekommenderar bland annat att ”regeringen bör överväga om rehabiliteringsgarantin ska ges en annan utformning eller avvecklas”.

Hur det blir med den saken återstår att se. Det är inte ovanligt att utvärderingar av det här slaget talar för döva öron, eftersom det nästan undantagslöst finns intressen som vill slå vakt om tillgång till pengar som hanteras vid sidan om de vanliga finansiella kanalerna. Argumentet brukar då vara att pengarna visst gör nytta och att utvärderarna fått det mesta om bakfoten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar