söndag 31 januari 2016

Akutkirurgi avvecklas - utan protester


I fredags (29/1) offentliggjorde Landstinget i Värmland planerna på att helt avveckla den akuta kirurgin vid sjukhuset i Arvika från och med sommaren. Normalt brukar förslag av det här slaget leda till minst sagt upprörda protester från såväl vårdpersonal som ortsbefolkning. Ett aktuellt exempel på detta är den turbulens som de tänkta strukturförändringarna i Sollefteå utlöste i höstas. Såväl landstingsstyrelsens ordförande som landstingsdirektören fick avgå och först senare i år kommer slutgiltigt besked i frågan.

Kritikerna brukar åberopa vad jag brukar kalla för sjukhusvårdens dominoteori; ”först försvinner BB, sedan akutkirurgin, sedan narkosläkarna och sen har vi bara en vårdcentral kvar”. Just i Värmland stämmer det historiskt sett rätt bra om man ser till hur sjukhusen i såväl Säffle som Kristinehamn sakta men säkert avvecklades. Samtidigt finns det exempel på andra håll i landet där omstrukturerade sjukhus utan såväl BB som akutkirurgi klarar sig alldeles utmärkt.

I Värmland och Arvika tycks nyheten dock tas med visst lugn. Kommunalrådet Peter Söderström säger således till Värmlands Folkblad att ”det blir en försämring. Men det räddar sjukhuset på sikt”. Det hör till saken att de akuta kirurgiska operationerna under jourtid upphörde redan förra sommaren. Sedan dess är antalet akuta kirurgiska ingrepp begränsade till ett fåtal varje vecka.

I övrigt påverkas inte det akuta omhändertagandet som även i fortsättningen erbjuds på den dygnet runt öppna akutmottagningen. Den internmedicinska verksamheten berörs inte direkt samtidigt som det görs satsningar på dialys och palliativ vård. Dessutom kommer planerade kirurgiska och ortopediska ingrepp att göras i Arvika även i framtiden.

Avsaknaden av motstånd kan nog härledas till att det  varit svårt att rekrytera kirurger till Arvika samtidigt som IVO ställt sig kritisk till den medicinska kvaliteten. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt om det inte blir någon större opposition mot planerna som kommer att utvecklas mer i detalj senare under våren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar