onsdag 13 januari 2016

"Effektiv vård" (SOU 2016:2); Göran Stiernstedts kritiska betraktelse av den svenska sjukvården


Idag har den ”nationella samordnaren” Göran Stiernstedt redovisat resultatet av sitt uppdrag ”att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt”. Betänkandet ”Effektiv vård” (SOU 2016:2) innehåller en starkt kritisk beskrivning av den svenska hälso- och sjukvården sätt att fungera.

Visserligen heter det inledningsvis att ”det finns fog för uppfattningen att svensk hälso- och sjukvård fungerar relativt väl idag. Vid en internationell jämförelse har vi goda resultat relativt de resurser vi lägger på hälso- och sjukvård”.  Med detta sagt följer en riktig bredsida.

”Utredningens samlade bedömning är att Sverige på vissa sätt har ett mindre gynnsamt utgångsläge än många andra länder att skapa optimala förutsättningar för att sjukvården ska kunna anpassas till framtida behov och bedrivas resurseffektivt. Vi har under lång tid negligerat strukturella problem som är avgörande för hela systemets effektivitet, kanske i tron att det löser sig själv”. Såväl landsting/regioner som staten kritiseras för bristande förmåga att utveckla och styra vården på ett samordnat sätt.

Förslagen är i många avseenden långtgående och radikala. En sak är säker, ingen kan anklaga Göran Stiernstedt för att inte våga ta ut svängarna och tänka fritt. Jag kommer i några kommande bloggar ett göra en djupdykning i och presentera analyser av de mest intressanta delarna av betänkandet – och de är inte så få. Ett betänkande som med sina 792 sidor onekligen ger uttrycket tegelstensroman ett ansikte. Hänga med på en spännande framtidsresa!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar