torsdag 21 januari 2016

Lästips - "This is the NHS"


Ett litet lästips för den som vill ta del av andra länders erfarenheter. The Guardian följer i en serie artiklar under en månad den brittiska sjukvården under rubriken ”This is the NHS”. Det rör sig enligt tidningen om den mest ambitiösa granskning som The Guardian gjort. Ambitionen är att ge en bild av vården ur en rad olika aspekter – såväl positiva som negativa.

Att det finns mycket att båda granska och belysa råder det ingen tvekan om. NHS är således en av världens fem största arbetsgivare – tillsammans med giganter som det amerikanska försvarsdepartementet, McDonald´s, Walmart och den kinesiska armén.

Tidpunkten för granskningen är väl vald eftersom NHS står inför sin sedvanliga vinterkris med influensa, brist på vårdplatser samt överfulla akutmottagningar med långa väntetider. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar