fredag 15 april 2016

Svensk sjukvård i permanent kris?


Mina senaste två bloggar har innehållit ett par exempel på krisdrabbade vårdcentraler. Primärvården tycks enligt vissa bedömare vara på väg att mer eller mindre haverera på många håll. Och lika illa tycks det vara med sjukhusvården där överbeläggningar och utarbetad personal flyr sina arbetsplatser i allt snabbare takt. Bara de senaste dagarna har det rapporterats om att hälften av IVA-sköterskorna i Kristianstad sagt upp sig och i Eskilstuna slår kirurgerna larm om att sjuksköterskeflykten hotar patientsäkerheten. Och så vidare, och så vidare – det här är bara ett litet axplock ur mediaflödet. Ett säkert vårtecken så här års är dessutom de allt tätare varningarna om hur förfärlig (också den här) sommaren kommer att bli.

Dystert och eländigt med andra ord. Mot detta kan ställas Dagens Medicin som i veckans nummer (15/2016) beskriver de 41 bidrag som nominerats till tidningens tävling Guldskalpellen, som delat ut till ”årets förnyare inom sjukvården”. Onekligen infinner sig frågan hur det är möjligt att en verksamhet som är så mycket under isen samtidigt kan innehålla så mycket vilja till förbättring?

Svaret är naturligtvis att det inte finns en enda sann bild av hur det står till med den svenska sjukvården. I mångt och mycket handlar det om vilket perspektiv man anlägger och i relation till vad. Vid en internationell jämförelse ser det trots allt ganska bra ut, vilket jag redovisade i en blogg den 18/6 2016 (”Hur står sig svensk sjukvård vid en jämförelse med andra länder”). Därmed inte sagt att det skulle saknas problem och svåra utmaningar inför framtiden.

För övrigt förefaller sjukvårdens kris vara ett ständigt återkommande tema vilket en sökning på webben illustrerar med all önskvärd tydlighet. Två exempel ”Sjukvården hotar bli nästa krishärd i svensk välfärd” respektive ”Sjukvård i kris – omedelbara åtgärder behövs” Förstnämnda inlägg återfinns i DN Debatt 2014, det senare publicerades i Läkartidningen 1999, det vill säga för drygt 16 år sedan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar