tisdag 10 maj 2016

Kan man lita på Google?


Brittiska The Guardian har uppmärksammat att ett dotterbolag till Google (DeepMind) har fått tillgång till journaluppgifter för mer än 1,6 miljoner patienter som behandlats vid tre sjukhus i London. DeepMind bildades 2010 av tre entreprenörer och köptes av Google 2014. Företaget bedriver framför allt utvecklingsverksamhet inom AI (artificiell intelligens) för spelmarknaden men har nu tagit steget in i sjukvården.

Samarbetet med NHS innebär att företaget utvecklar algoritmer som på ett tidigt stadium ska varna sjukvården om patienter med njurbesvär riskerar att försämras. Företaget får tillgång till en rad känsliga patientuppgifter, till exempel om HIV, drogmissbruk och aborter. Kritikerna ställer sig frågan varför DeepMind behöver all denna information.

Företrädare för njursjukvården ser däremot stora fördelar med samarbetet och framhåller att många av de 40.000 dödsfallen årligen i Storbritannien på grund av njursvikt borde kunna undvikas med hjälp av det varningssystem som nu ska utvecklas. Företrädare för NHS påpekar för sin del att det finns mer än 1.500 andra företag och organisationer som NHS samarbetar med och som har tillgång till uppgifter av det här slaget.

Att Google, Apple och andra amerikanska it-företag ser en stor potential för att utveckla applikationer för sjukvården är väl känt sedan tidigare. Utvecklingen är dock ännu i sin linda och vartåt det hela barkar är ännu för tidigt att säga.

Om man kan lita på Googles hantering av sekretesskänsliga uppgifter må det råda delade meningar om. Däremot kan man lita på att det inte är altruism som gjorde att Google betalade uppskattningsvis mellan  4 och 5  miljarder kronor (exakt summa är inte offentliggjord) för DeepMind eller att företaget har ett stort intresse för hälso- och sjukvårdsappar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar