torsdag 12 maj 2016

"Lovsängen till norska fastläkarreformen klingar falskt"


I en tidigare blogg (3/5) refererade jag tre artiklar i Läkartidningen som gav en i huvudsak positiv bild av hur primärvården numera är organiserad i Norge (fastlegereformen). Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ansåg för sin del att den norska fastläkarreformen borde kunna fungera som en förebild för Sverige. ”I Norge har man löst problemen som vi i Sverige bara pratar om. Bevisligen har Norge lyckats. Därför bär vi lära av Norge.”

En helt annan uppfattning om det norska systemet ges i ett inlägg i veckans nummer av Läkartidningen under rubriken ”Lovsång till den norska fastläkarreformen klingar falskt”. För inlägget svarar Anders Schönbeck som arbetat som kommunöverläkare i Norge i fem år men som flyttar hem till Sverige i nästa månad.

Han pekar bland annat på bristande kompetens ”för allmänmedicinska uppgifter som anorektoskopi, småkirurgi och biopsier, öron- och ögondiagnostik och inte minst psykiatri. Man behöver inget avtal med psykoterapeut, och annat som kan saknas är EKG, larynxspeglar, tono- och audiometri, öronsug och kallt ljus. Hur kan man då göra ett vettigt arbete och inte i onödan belasta specialistsjukvården?”

Schönbeck menar vidare att ”eftersom ordningen nästan helt bygger på betalning per konsultation styr systemet mot många och korta besök som inte nödvändigtvis är så bra för vare sig patient eller sjukdom. Och eftersom man saknar sjuksköterskor [… ] utför läkare många typiska sjuksköterskeuppgifter. Om primärvårdskostnader skjuts över till andra aktörer och doktorn utför sjuksköterskeuppgifter förklarar det både att fastläkarreformen kan se billig ut och att norska kolleger nöjer sig med strax över 1 000 patienter på sin lista. De jämförande talen är alltså inte automatiska uttryck för effektivitet, kvalitet eller gott om tid för de patienter som behöver det mest".

Läkartidningens chefredaktör Pär Gunnarsson tycker i en replik att reformen trots allt varit lyckad eftersom antalet läkare i primärvården ökat med 23 procent jämfört med situationen innan. Samtidigt välkomnar han en fortsatt diskussion i ämnet, något som jag varmt instämmer i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar