torsdag 30 juni 2016

Skärpta villkor för privata sjukvårdsförsäkringar


SVT Nyheter berättar att kostnadsutvecklingen inom de privata sjukvårdsförsäkringarna tvingat försäkringsbolagen att vida motåtgärder. Tre av de största bolagen på marknaden kräver numera att operationer godkänns i förväg av oberoende specialistläkare. Av inslaget framgår att Länsförsäkringar ”under två år i rad sett att operationskostnaderna för kunder med privata sjukvårdsförsäkringar ökade kraftigt, med 20 procent mellan år 2013 och 2014.”

En extern sakkunniggranskning av 200 slumpvis utvalda journaler av patienter som varit föremål för ortopediska ingrepp (höft, knä och axel) visade att ”över hälften av operationerna ansågs inte ha varit medicinskt motiverade”.

Inte oväntat har det nya förfarandet medfört att antalet operationer minskat kraftigt.

Att försäkringsbolagen tvingats till åtgärder kommer förvisso inte som någon överraskning. I den granskning av de privata sjukvårdsförsäkringarna jag gjorde på uppdrag av SKL år 2012 framkom att bolagen försökte komma till rätta med ett betydande skadeutfall och alltför stora kostnader i förhållande till premierna. Den skärpning av villkoren som då skedde tog sikte på att påverka kunderna/patienterna för att bromsa deras efterfrågan på vård. Att man nu siktar in sig på vårdgivarna visar tydligt att den tidigare uppstramningen inte gav tillräckligt resultat.

Samtidigt är detta en tydlig signal till försäkringstagarna att tillgång till en egen sjukvårdsförsäkring inte är en självklar garanti för att man erbjuds vård och behandling på andra och generösare indikationer än som gäller inom den offentligt finansierade vården. Om detta kommer att bidra till att bromsa tillväxttakten i antalet tecknade försäkringar återstår att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar