tisdag 30 augusti 2016

"Effektiv vård" - läst men ej förstått?


Läkarförbundet har läst Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård” (SOU 2016:2) – men dess ordförande Heidi Stensmyren ”drar helt felaktiga slutsatser” enligt leg läkare Håkan Borg i ett inlägg på Läkartidningens webb. Borg menar att Sverige har alltför många stora sjukhus med för stor specialisering och att den svenska sjukvården ”binder upp ett stort antal läkare vid alltför stora specialistkliniker med låg produktivitet".

Debattören vänder sig mot Stensmyrens åsikt att det inte finns utrymme för att överföra läkare från sluten till öppen vård. ”Förstår inte nuvarande ledning i Läkarförbundet att många medlemmar presterar för lite och att en stor del av sjukhusläkarna måste vidareutbildas till de områden där vården behövs, och framför allt att antalet allmänläkare måste öka om vi vill hävda allmänmedicin ska utgöra sjukvårdens bas?”

I en replik svarar Läkarförbundets presidium att ”Vi har läst, förstått och deltagit som experter i utredningen”. De tre (Heidi Stensmyren, Karin Båtelsen och Ove Andersson) framhåller i och för sig att ”Sverige har en låg andel specialister i allmänmedicin jämfört med andra OECD-länder” Däremot vänder de sig mot tanken att ”enbart och rakt av, skära ned på sjukhusens resurser och tillföra primärvården motsvarande.”

För egen del tycker jag att båda parter har en poäng. Jag delar Borgs uppfattning att en kraftfull förstärkning av primärvården i form av fler specialister i allmänmedicin förutsätter att ökningen måste ske på bekostnad av tillväxten inom andra specialiteter. Att det skulle vara möjligt att fortsätta med ”både och” är knappast realistiskt med hänsyn till såväl ekonomi som kompetensförsörjning.

Å andra sidan tror jag, liksom förbundets presidium, att en sådan strukturförändring måste göras på ett planmässigt sätt och över tid. En utgångspunkt bör därvid vara att mycket talar för att svenska sjukhus vid internationella jämförelser framstår som mindre effektiva.

Göran Stiernstedt pekade tydligt på detta förhållande i sin utredning samtidigt som han enligt min uppfattning darrade något på manschetten i frågan om hur allmänmedicinens framtid skulle tryggas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar