torsdag 18 augusti 2016

Ersättningssystem med förhinder - revisionsrapport från Region Skåne


Jakten efter det perfekta vårdersättningssystemet fortsätter på många håll utan att någon verkar vara i närheten av det Nobelpris som borde utdelas till den eller de som lyckas. Ska man tro en läsvärd rapport som tagits fram på uppdrag av revisorerna hör Region Skåne inte direkt till förstahandskandidaterna för en sådan belöning.

I granskningsrapporten ”Primärvårdens organisation och ekonomi” konstateras bland annat att den skånska ersättningsmodellen inte ger ”incitament för de offentligt drivna ackrediterade vårdenheterna att hålla sin budget och att förbättra sin ekonomi”. Systemet är dessutom ”mycket komplicerat och svårt att överblicka och i vissa delar är systemet inte transparent.” En tröst för skåningarna är möjligen att man knappast är ensamma i den båten.

För den som vill fördjupa sig i ämnet vill jag även rekommendera en artikel i veckans nummer av New England Journal of Medicine ”Counting Better – The Limits and Future of Quality-Based Compensation”. Lustigt nog bygger artikeln på erfarenheter från sjukvårdsorganisationen ”Swedish Medical Group” i Seattle. Den svenska anknytningen kommer sig av företagets grundare – kirurgen Nils Johansson – år 1910 lyckades övertyga ett antal svensk-amerikaner om att satsa 1.000 dollar var i ett nytt sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar