måndag 29 augusti 2016

Stålbad väntar krisande NHS


I flera tidigare bloggar har jag berättat om hur engelska NHS pressas av såväl personalbrist som stora budgetöverskridanden. Utvecklingen har fortsatt att gå åt fel håll och ny väntar dramatiska förändringar enligt en artikel i The Telegraph (”NHS takes axe to hospital units amid financial crisis”).

Arbetet med att ta fram en åtgärdslista pågår för fullt. Några sjukhus kommer att avvecklas, ett antal akutmottagningar kommer att stängas samtidigt som vissa verksamheter centraliseras till färre sjukhus, framför allt för reumatologisk och urologisk vård.

Chris Hopson, chef för utförarorganisationen NHS Providers betonar situationens allvar. ”Vi står inför ett enormt ekonomiskt underskott som är det största i NHS historia. Samtidigt har vi en stor brist på läkare och sjuksköterskor inom strategiska områden vilket medför att vi helt enkelt måste dra ner på servicen”.

Ett exempel på det snare är att ett par sjukhus inte längre tar emot barn på akutmottagningen eftersom de inte kan garantera patientsäkerheten. Fortsättning lär med all säkerhet följa…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar