onsdag 7 september 2016

Framgång gick före fall – personalförsörjningen fortsätter att skörda offer


Den 21 augusti bloggade jag under rubriken ”Plan B – när personalen tar slut”. Då handlade det om hur bemanningssvårigheter medfört en tillfällig (?) stängning av akutkirurgin i Sollefteå samt en förlängd sommarstängning av 50 vårdplatser vid sjukhusen i Kalmar län. I båda fallen var bevekelsegrunden brist på sjuksköterskor.

Min förutsägelse var då att ”räkna med att allt fler huvudmän tvingas ta till plan B framöver – det vill säga att anpassa verksamheten till (den bristande) tillgången på personal”. Nu har Plan B slagit till igen, den här gången inom primärvården i Norrbotten där landstingsstyrelsen inom kort väntas ta beslut om en nedläggning av hälsocentralen i Hortlax, strax utanför Piteå. Knappt 6.000 listade ska nu fördelas på övriga tre landstingsdrivna hälsocentralen i kommunen.

Motivet för stängningen är att hälsocentralen under flera år haft problem med läkarbemanningen och därmed också alltför höga stafettkostnader. För ett år sedan stängde en annan landstingsdriven hälsocentral i Piteå (Norrfjärden) av samma anledning.

Hur var det då med framgången? Jo, i den senaste patientenkäten var Furunäset den hälsocentral i Norrbotten som fick det högsta helhetsbetyget, något som dock inte tycks  räcka till för att rädda enheten. Här kan man nog tala om att sjunka med flaggan i topp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar