måndag 19 september 2016

Lästips från NEJM - om patienter med stora vårdbehov, specialiseringens avigsidor och hur avancerade sjuksköterskor avlastar läkarna i USA:s primärvård


De senaste veckornas nummer av NEJM (New England Journal of Medicine) innehåller flera artiklar som jag tycker är läsvärda.

Två av dem handlar sjukvårdens förmåga – eller snarare bristande förmåga – att anpassa sin verksamhet till den demografiska utvecklingen. I den ena av dessa diskuteras hur behoven hos en växande skara kroniskt sjuka patienter med komplexa behov ska kunna tillgodoses; ”Caring for High-Need, High-Cost Patients”. Flertalet av dessa, om inte alla, är gamla. Däremot är det ingalunda så att alla befinner sig i livets slutskede, tvärtom är det många som behöver vårdens stöd under en följd av år.

Inlägget redovisar exempel på lyckade program för en mer integrerad vård och slår ett slag för värde-baserad vård (value-based-payments) samtidigt som olika hinder diskuteras.

Den andra artikeln (”Hospitals and the Decline om Comprehensive Care”) analyserar specialiseringens avigsidor och konsekvensen av att sjukhusens och sjukhusspecialisternas insatser blir alltmer fragmentiserade och motverkar strävan att integrera olika vårdnivåer.

I artikeln ”Rethinking the Primary Care Workforce – An Expended Role for Nurses” konstateras att tillgången på primärvårdsläkare väntas minska i USA under de närmaste åren. Nytillskottet beräknas uppgå till cirka 8.000 läkare årligen, samtidigt som pensionsavgångarna är något större (8.500 per år). Samtidigt ökar utbudet av specialistutbildade, självständigt verksamma sjuksköterskor (nurse practitioners; NP) påtagligt vilket enligt författarna får tydliga konsekvenser för den framtida arbetsorganisationen. De menar att NP:s kommer, i ännu större utsträckning än idag, avlasta läkare inom ramen för standardiserade program, inte minst i vården av patienter med kroniska sjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar