tisdag 6 september 2016

Vårdplatsbrist - när kommer propositionen om nytt betalningsansvar?


Ta tag i platsbristen” skriver Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets vårdplatsgrupp, i Dagens Samhälle. Detta är bara ett av många exempel på hur frågan om antalet vårdplatser kommit att stå i fokus för debatten. I det sammanhanget riktats också strålkastarljuset mot kommunernas organisation och resurser för att ha hand om den växande skaran äldre med betydande vård- och omvårdnadsbehov som måste tillgodoses i eget boende eller i vård- och omsorgsboende.

Snabbre utskrivning från sluten vård för patienter som inte längre kräver tillgång till sjukhusvårdens resurser är en angelägen och nödvändig åtgärd, även om det säkert krävs andra insatser också. Därför är det intressant att notera att den till i maj i år aviserade propositionen om ett förändrat betalningsansvar tycks dröja. Förslagen i SOU 2015:20 har vad jag kunnat ske fått ett i huvudsak positivt mottagande från remissinstanserna – inklusive SKL - och borde kunna bidra till att minska belastningen på vårdplatserna.

Därför är det olyckligt att frågan tycks dra ut på tiden. För övrigt är det intressant att notera att få om ens någon tycks ställa sig frågan hur fler vårdplatser på sjukhus ska kunna förenas med den kraftfulla satsning på primärvården som alla tycks omfamna. Prioritering någon??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar