torsdag 6 oktober 2016

"Europe´s health system on life support"


Efter en veckas avkopplande vistelse i charmiga Umbrien är det dags att återvända till bloggossfären. Rubriken är hämtad från den amerikanske nättidningen Politico som i en fördjupad rapport granskat de europeiska sjukvårdssystemen med relativt skeptiska glasögon.

Oavsett om det handlar om skattefinansierade system (som i Skandinavien och Storbritannien) eller de försäkringssystem som är vanliga i kontinentaleuropa blir problembilden densamma. En åldrande befolkning ställer successivt nya och större krav på vårdens omfattning och innehåll samtidigt som kostnadsutvecklingen i allmänhet och för läkemedel i synnerhet blir allt svårare att hantera. Sistnämnda handlar inte minst om avancerade men mycket dyra mediciner för till exempel cancerbehandling.

Dessutom söker sig patienter i allt större utsträckning till sjukhusens akutmottagningar vilket medför onödigt höga kostnader för åtkommor som skulle kunna behandlas lika bra – men betydligt billigare – i primärvården. Till detta kommer stora kulturella skillnader i behandlingspraxis. Som exempel nämns att Cypern redovisar sju sjukhusinläggningar per capita medan motsvarande siffra för Österrike är tjugo. Och i Storbritannien skrivs nyförlösta kvinnor vanligtvis ut efter ett par timmar medan de i Belgien kan ligga kvar på sjukhus i fem dagar.

Artikeln är välskriven och klart läsvärd allrahelst som den låter olika experter och bedömare redovisa sina åsikter och tänkbara förslag på lösningar. Någon enighet om vilken medicin som ska skrivas ut för att bota eller i vart fall lindra ”patientens”  symtom är det inte tal om – ytterst är det en fråga som måste hanteras av oss som medborgare och våra förtroendevalda.

I en annan artikel belyses den besvärliga ekonomiska situationen för sjukvården i Italien där inte minst kostnadsutvecklingen för läkemedel står i fokus för debatten.

Även i min nästa blogg blir det ett internationellt perspektiv då jag ska försöka svara på frågan; Vad händer med Obamacare beroende på vem som blir nästa president i USA?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar