torsdag 3 november 2016

Kan man lita på vårdpersonalens respekt för sekretessen?


Rurikens fråga infinner sig efter ett inslag från SVT Nyheter Stockholm (”Karolinska slarvar med sekretessen”). Datainspektionen har upptäckt att det på en nätverksenhet på sjuhusets thoraxdivision fanns ett Exceldokument med känsliga person- och patientuppgifter, ”vilket är helt i strid med reglerna”. Inte blev det bättre av att samtliga anställda på kliniken sannolikt haft tillgång till materialet.

Sjukhusets it-direktör säger att ”det är enskilda personer som inte har följt säkerhetsriktlinjerna” och ser allvarligt på det inträffade. Pinsamt nog kan han dock inte svara på vare sig hur många som haft tillgång till den känsliga informationen, hur den hamnat där eller hur många som faktiskt tagit del av dem. Det visar sig nämligen att ”loggsystemet som sparat uppgifter om vem som har loggat in och vid vilken tidpunkt, har varit avstängt”. Den förklaring som datainspektionen fått är att ”det blev för mycket loggar att hantera rent tekniskt.”

Det återstår att se vad datainspektionen kommer fram till. Till dess får vi nöja oss med it-direktörens försäkran att it-säkerheten trots allt är god!

För egen del kommer jag osökt att tänka på en artikel i en amerikansk sjukhustidning för rätt många år sedan. Några reportrar klädde sig i vita rockar och blandade sig med sjukhuspersonalen. Till deras förvåning visade det sig att det pratades vitt och brett om identifierbara patienter inte minst i personalhissarna. Artikeln illustrerar på ett bra sätt fenomenet att det anses vara fritt fram att diskutera personuppgifter med och inför andra vårdanställda eftersom ju alla dessa omfattas av och förutsätts respektera sekretessen.

Jag är nog inte ensam om att ha stött på denna aningslösa attityd mer än en gång i mitt umgänge med vårdpersonal. Tyvärr finns det en hel del att önska vad gäller respekten för att sekretessen också gäller i förhållande vårdanställda som inte är direkt inblandade i den enskilda patientens behandling. 

Till detta kommer att ibland händer att nyfikenheten vad gäller kändisars, grannars eller ex-makens/-makans sjukdomar vinner över sekretessen vilket belysts genom flera rättsfall under senare år. Den datoriserade patientjournalen har gett oss en tydlig inblick i detta förhållande – men det förutsätter naturligtvis att loggarna fungerar som det ska. Mot en bakgrunden är de förhållanden som avslöjats inom KS både alarmerande och graverande.

Svaret på rubrikens fråga får därför bli ett tveksamt nja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar