måndag 7 november 2016

Nya Karolinska; ”Briljant ingenjörskonst eller vettlöst krångel?"

Sveriges Radios program Kaliber har i ett mycket intressant reportage idag (7/11) belyst den stora organisationsförändring som genomförs inför driften av Nya Karolinska. Såväl kritiker som företrädare för den värdebaserade flödesmodellen kommer till tals. På en punkt tycks dock alla vara överens – det rör sig en mycket omfattande reform som medför att den traditionella klinikorganisationen avvecklas och nya arbetssätt måste utvecklas.

Programmet ger förvisso inget svar på rubrikens fråga, som Kalibers redaktion själv formulerat. Däremot är det inte särskilt överraskande att organisationsförändringar av så här stor omfattning åtminstone under en införandeperiod har ett ganska högst pris i form av arbetstid (planeringsmöten etc), störningar i den ordinarie driften och konsultinsatser samtidigt som det ifrågasätts av en del. Framtiden må utvisa om det är en klok investering eller bortkastade pengar. För att citera en av de intervjuade; ”ett stort experiment”.

Inslaget är under alla förhållanden väl värt att lyssna på och rekommenderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar