fredag 16 december 2016

Nu satsar Uppsala på akutläkare - igen

I en blogg den 6/5 2015 kommenterade jag utvecklingen av akutläkarfunktionen under rubriken ”Akutläkare på G efter mödosam resa”. Utgångspunkten för inlägget var Socialstyrelsens beslut att låta akutläkare blev en egen basspecialitet från och med den första maj samma år. Samtidigt redovisade Läkartidningen resultatet av en enkät som visade att det fanns drygt 250 läkare som utbildade sig till specialister i akutsjukvård. Vidare framgick att även mindre sjukhus i allt större utsträckning börjat intressera sig för akutläkarkonceptet.

I senaste Läkartidningen berättas att akutläkarfunktionen fortsätter att sprida sig, den här gången till landstinget i Uppsala. Nyheten är särskilt intressant mot bakgrund av att i samband med ett sparpaket 2012 avvecklades akutläkarutbildningen vid Akademiska sjukhuset. Nu tas dock nya tag och fyra ST-tjänster för blivande akutläkare har inrättats, varav två vid Akademiska och två vid lasarettet i Enköping. Sistnämnda må ses som en illustration just till fenomenet att den nya sepcialiteten sprider sig även till mindre sjukhus.

Universitetslektor Martin Wohlin ”hoppas att detta ska leda till läkare som vågar ta ansvar, kan kommunicera och som tillbringar en stor del av sin tid på akutmottagningen, så att vi kan bygga upp ett klimat och en kultur av lärande även bland läkarna på akutmottagningen”.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av akutläkarfunktionen i såväl Uppsala och Enköping som på andra håll. Inte minst gäller det hur avgränsningen i förhållande till andra specialiteter kommer att utvecklas över tid. En aktuell fråga är om det kommer att vara möjligt att bedriva akut internmedicinsk verksamhet med hjälp av akutläkare men utan tillgång till narkosläkare vid sjukhus där det inte bedrivs någon akut kirurgi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar