söndag 15 januari 2017

Sjukhusens vinterkris

Rapporterna om överfulla sjukhus som en följd av tidig infallen influensa i kombination med vinterkräksjuka duggar tätt. Stabslägen och korridorvård är vanligt förekommande och de som anser att antalet vårdplatser i Sverige är för litet tycker sig få vatten på sin kvarn. Samtidigt menar andra att det är svårt att dimensionera resurserna för extrema toppar av det här slaget.

Ännu värre tycks det för övrigt vara i Storbritannien där media rapporterar om minst sag överfulla sjukhus och akutmottagningar. Här kan man få vänta inte bara på akuten utan också i ambulansen. Diskussionen följer samma mönster som i Sverige – det en del ser som tillfällig överbelastning tolkar andra som bevis för att sjukvården står inför ett nära sammanbrott.

En viktig skillnad finns dock mellan våra länder. Eftersom NHS är statligt hamnar
vårdfrågan på högsta politiska nivå. Därför var det självklart för Labourledaren Corbyn att i veckans PMQ (Prime Ministers Question) i parlamentet hålla premiärminister Theresa May som ansvarig. Toryregeringen å sin sida fortsätter att driva reformen som ska tvinga GP:s att vara tillgängliga mellan 0800-2000 sju dagar i veckan, något som från såväl oppositionen som en hel del primärvårdsföreträdare att se rött.

Återstår att se hur mycket krutröken lägger sig när den sedvanliga vinterkristen kulminerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar