torsdag 23 februari 2017

Nytt jouravtal på is, ifrågasatta landsting och allt färre sjuksköterskor lockas av NorgeI flera tidigare bloggar har jag belyst kontroversen mellan Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening angående planerna på ett nytt jouravtal. De lokala jour- och beredskapsavtalen är uppsagda och ett nytt landstingsövergripande avtal skulle ha trätt i kraft i april. Nu rapporterar Läkartidningen att införandet av det nya avtalet flyttats fram till sista augusti. Åtgärden motiveras med att man måste prioritera sommarplaneringen.

Återstår att se om det nya avtalet kan verkligen träda i kraft direkt efter sommaren. Med tanke på frågans såväl komplexitet som konfliktnivå vill jag se det innan jag tror det. I vart fall ska det nog mycket till om parterna ska hitta en gemensam ståndpunkt.

Att inte alla äskar landsting/regioner är ingen större nyhet och då och då föreslås nedläggning av desamma. Nu senast är det den flitige debattören och barn- och ungdomspsykiatern Sven Román som i Dagens Samhälle ställer frågan om det är ”Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Román hämtar näring framför allt från Stockholmssjukvården i form av bland annat Macchiariniaffären, problemen med Nya Karolinska och ”krisen på akutsjukhusen med stora vårdplatsbrister”. Han menar dock att situationen är mer eller mindre likartad i alla landsting/regioner i form av försämrad arbetsmiljö, ledarskap som inte fungerar och en ineffektiv och ojämlik vård.

Den beska kritiken till trots nöjer sig debattören med att en avslutande tämligen stillsam undran; ”bör landstingen läggas ner?”.

Möjligen kan ifrågasatta huvudmän söka tröst i Vårdfokus besked att allt färre svenska sjuksköterskor lockas av att jobba i Norge. Förra året fick 215 svenskar tillstånd att arbeta som sjuksjuksköterska i Norge vilket är den lägsta siffran på många år. Som jämförelse nämns att toppåret 2008 var motsvarande siffra drygt 2 000. Till saken hör att det inte finns någon statistik på hur många svenska sjuksköterskor som i praktiken är verksamma i Norge och i vilken omfattning.

Enligt artikeln finns det flera tänkbara förklaringar till utvecklingen. Den norska kronan har tappat i värde samtidigt som levnadsomkostnaderna är höga. Till saken hör också att det blivit bättre villkor i Sverige, inte minst för den som kan tänka sig att jobba som hyrsköterska. Låter troligt tycker jag - och nu återstår att se om - och i så fall när - inslaget av hyrsköterskor och dito -läkare börjar minska!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar