onsdag 1 mars 2017

Brittisk vårdskandal – stora mängder medicinsk information försvunnen i cyberspace


Fem hundra NHS-patienter kan ha drabbats av allvarliga vårdskador som en följd av att mer än 500 000 testresultat, brev och annan medicinsk information som skickats mellan primärvård och sjukhus åren 2011 - 2016 aldrig nått mottagaren. Korrespondensen har enligt the Guardian lagts på hög i ett datavaruhus istället för att levereras till mottagarna. Misstaget har begåtts av företaget NHS Shared Business Services (NHS SBS), som ägs av det franska företaget Sopra Seria tillsammans med NHS. Inte oväntat har det inträffade inspirerat Labouroppositionen att kritisera samarbetet med privata aktörer.

Nu pågår ett mycket omfattande arbete med att följa upp konsekvenserna av den utebliva informationen. I nuläget är det omöjligt att bedöma vad det hela kommer att kosta i anseende och, får man förmoda, skadestånd till drabbade patienter. Möjligen kan man förundras över att ingen reagerade på ett tidigt stadium när t.ex remisser aldrig besvarades eller när patienter skrevs ut från sjukhus utan att relevant medicinsk information delgavs patientens GP.

På Sopra Serias svenska hemsida kan man läsa att ”Oavsett vad vi ska leverera, så ska våra kunder känna sig trygga med att vi levererar som utlovat och att vår kompetens bidrar till att generera verkligt värde. Enkla principer. Men de fungerar. Både för oss och våra kunder.” Känns tryggt att veta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar