onsdag 22 mars 2017

Fortsatt debatt om värdebaserad vård


Införandet av värdebaserad vård fortsätter att väcka reaktioner – för och mot. På Dagens Samhälles webb den 15/3 kom kritikerna till tals under rubriken ”Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen”. Dryga 20-talet läkare som ingår i ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården” menade att metoden införs utan vetenskapligt stöd ”och ”i strid med riksdagens etiska prioriteringsplattform”.

Undertecknarna föreslår dels att Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER), dels Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska granska såväl det förenliga med den etiska plattformen som det vetenskapliga underlaget för värdebaserad vård.

Moteld anförs av Jörgen Nordenström, f.d professor i kirurgi, den 21/3; ”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte resurser.” Nordenström menar att syftet är att ”förbättra sjukvårdens kvalitet med betoning på patientrelaterade utfall och upplevelser” och ställer retoriskt frågan ”Vem kan ha någonting emot detta?”

Han menar också att det rör sig om synnerligen komplexa samband som inte låter sig utvärderas på samma sätt som nya läkemedel eller åtgärder. Replikanten efterlyser också ”vilka alternativ som skeptikerna förespråkar förutom tidigare framförda rop på mer resurser”.

För egen del är jag av mångårig erfarenhet alltid nyfiket men försiktigt avvaktande när nya metoder för ledning, styrning och finansiering av vården introduceras. Många modeller har sett dagens ljus utan att leva upp till förväntningen att det skulle röra sig om den mer eller mindre perfekta och slutgiltiga lösningen. Det enkla svaret är nog helt enkelt att alla system för att fördela resurser är förknippade med såväl positiva som negativa effekter. För vem tror väl numera på att skulle finnas ”en rättvis budget”!

Visst vore det värdefullt om det gick att vetenskapligt utvärdera olika styrmodeller men att enbart begränsa detta till värdebaserad vård förefaller minst sagt tveksamt att det enkla skälet att det inte finns något vetenskapligt stöd för andra lösningar som tillämpas sedan länge. Som f.d. sekreterare i den Prioriteringsutredning som tog fram förslaget (SOU 1995:5) till de etiska grunder för prioritering som har tagits in i hälso- och sjukvårdslagen har jag svårt att tycka att argumentet att värdebaserad vård per definition skulle strida mot dessa är särskilt övertygande.

Må debatten fortsätt att flöda - för min del gäller att "the jury i still out". Om  SMER och/eller SBU nappar på nätverkets förslag återstår att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar