onsdag 1 mars 2017

Vart tar alla sjuksköterskor vägen?


Svaret på rubrikens fråga ges i den senaste upplagan av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården (”Nationella planeringsstödet 2017”). Beskedet är helt enkelt att sjuksköterskorna i hög grad arbetar inom just vården. Det gäller för 90 % av sjuksköterskorna när det gått tio år efter legitimeringen. Dessutom arbetar man i hög grad heltid – det gjorde 98 % av barnmorskorna år 2015 och 103 % av sjuksköterskorna. Sistnämnda siffra förklaras med förekomst av övertidsarbete.

Uppgifterna kan te sig förbryllande mot bakgrund av de ständiga krisreportagen om bristen på sjuksköterskor. Förklaringen torde vara den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. För några decennier sedan var landstingen i det närmaste monopolarbetsgivare för syrrorna men idag är situationen en helt annan. Sjuksköterskor som är missnöjda med sina villkor har nu ett utbud av arbetsgivare att välja på – alltifrån kommuner till privata vårdgivare och bemanningsföretag. Däremot är intresset för att arbeta i Norge nu det lägsta på många år (se min blogg 23/2).

Av de som faktiskt lämnat yrket angav 6 av 10 faktorer som stress och arbetsbelastning samt bristande möjligheter att styra över arbetssituationen. Något färre hänvisade bland annat till arbetstid, lön och bristande ledarskap.

Tillgången på sjuksköterskor har ökat med 1 % mellan 2009 och 2014. Tillgången på specialistsjuksköterskor har däremot fortsatt att minska – med 7 % mellan 2009 och 2014 och med 2 % mellan 2013 och 2014. Bortsett från specialistsjuksköterskorna har vi aldrig haft så många sjuksköterskor - eller för den delen läkare - verksamma inom vården som idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar