torsdag 23 mars 2017

Vem får göra vad i vården?

En klassiker – om än ingen direkt kioskvältare - har gått i graven. Jag tänker på Socialstyrelsens publikation ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården” från år 2004. För egen del har jag haft stor nytta av denna utmärkta skrift i samband med en rad olika uppdrag inom hälso- och sjukvården – inte minst när det handlat om att avliva en del seglivade myter om restriktioner som inte finns.

Nu är det inte så dramatiskt som det låter – istället har styrelsens på regeringens uppdrag startat en webbplats som ersätter det tryckta ordet på ett mer pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Snyggt jobbat blir mitt betyg.

Flertalet känner nog till att diagnossättning inte bara är förbehållet läkarkåren. Här är dock ett par exempel som kanske alla inte har pejl på.
  • Det inte finns några särskilda regler för vem som får granska resultatet av en röntgenundersökning
  • Det är inte särskilt reglerat vilken yrkeskategori som får skriva in patienter i sluten vård

Det yttersta ansvaret för patientsäkerheten ligger hos verksamhetschefen som är den som i första hand ska bedöma vilken kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifter som inte är förbehållna t.ex läkare eller sjuksköterskor. Här kan man tillägga att alltför många har en tämligen begränsad kunskap om vilken central roll som lagstiftningen lägger på just verksamhetschefen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar