måndag 10 april 2017

Kompetensförsörjningens Plan B – nytänkande men också ifrågasättande



Insikten om att mantrat ”attraktiv arbetsgivare” inte räcker till för att sluta gapet mellan efterfrågan på respektive utbudet av vårdpersonal börjar så smått sprida sig. Allt fler inser att det krävs ett mer radikalt nytänkande för att hantera problemet – det jag brukar kalla Plan B.

Ett tydligt exempel är den överenskommelse som träffades mellan SKL och Kommunal i början av mars. Parterna har således enats om att det behövs såväl undersköterskor som vårdbiträden inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Därmed har Kommunal övergett sitt tidigare motstånd mot biträdesrollen, något som man sett som ett sätt för arbetsgivaren att undergräva undersköterskornas arbetsinnehåll, sänka utbildningskraven och hålla nere lönerna.

Samtidigt kan organisationen glädja sig över att SKL gått med på att en tydlig modell för yrkesutveckling för vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning tas fram. Vidare är man överens om att stödja förslaget (se min blogg 7/4) att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel – det vill säga legitimation.

Min egen tolkning är att uppgörelsen också innebär att satsningen på så kallade vårdnära tjänster får en mer fast grund att stå på.

Mindre nöjda med utvecklingen är Vårdförbundets vars vice ordförande Johan Larson vid en hearing inför riksdagens socialutskott hävdade att de landsting som prövar att ersätta sjuksköterskor med annan personal spelar ”rysk roulette med patienternas liv”. Klart är - trots vårdförbundets motstånd - att allt fler vårdgivare prövar sig fram på den här vägen. Det gagnar knappast vårdförbundets sak att ta till argument – ”rysk roulette – som på arbetsgivarsidan uppfattas som minst sagt överdrivna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar