måndag 24 april 2017

Primärvårdsutveckling - var god dröj?


Den starka betoningen på primärvårdens roll i betänkandet ”Effektiv vård” (SOU 2016:2) har genomgående mötts med välvilliga instämmanden. Kanske hade en och annan trott att det skulle gå snabbt att gå från ord till handling men det var i så fall en något optimistisk förhoppning.

Någon särskild primärvårdssatsning återfinns således inte i vårdbudgeten. Istället går vårdens förstärkningsresurser till att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården samt till barn- och ungdomspsykiatrin.

Den mer konkreta statliga åtgärden baserat på utredningen blev istället en ny dito. Kommittédirektiven har det långa namnet ”Samordnad utveckling för en modern jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården”.

Den särskilda utredaren ska bland annat ”fördjupa analyserna av förslag i betänkandet Effektiv vård”. Det gäller att hålla många bollar i luften, utredaren ska särskilt beakta följande förslag

  • förändring av  grundläggande styrande principer för vårdens organisering
  • att sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning
  • ett nationellt utformat uppdrag för primärvården 
  • en professionsneutral vårdgaranti och en ändrad tidsfrist för medicinsk bedömning
  • resursöverföring från sjukhusvård till primärvård
Möjligen kan man hoppas att den som väntar på något gott inte kan vänta för länge. Senast den 9 juni i år ska en delredovisning redovisas. Därefter - senast den i juni 2018 - ska en nationell plan, ”där primärvården är utgångspunkten för ökad närhet till patienten” lämnas till Socialdepartementet. Slutredovisningen ska ske senast den 31 mars 2019.

För egen del har jag svårt att tolka beslutet på annat sätt än att förslagen i Effektiv vård var alltför yviga och allmänt hållna för att kunna ligga till grund för snabba statliga insatser. Underkänt med andra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar