onsdag 24 maj 2017

Jämlik vård -SKL tar rygg på staten

En stor nyhet som fått marginell uppmärksamhet. Så skulle jag vilja rubricera beskedet att landsting och regioner själva försöker ta initiativet över kunskapsspridningen inom stora delar av våren. Såväl Dagens Medicin som Läkartidningen har kortfattat refererat inspelet – utan att uppmärksamma att det handlar om makten över sjukvårdens långsiktiga utveckling. Ytterst handlar det om att landsting, regioner och SKL tillsammans försöker reducera statens inflytande (främst socialstyrelsen och socialdepartementet).

Modellen innebär i korthet att det bildas 22 nationella programområden inom en rad, breda sjukdomsområden - alltifrån cancer, hjärta/kärl, kirurgi, kvinnosjukvård/förlossning, psykiska sjukdomar, rörelseorganen till omvårdnad för att nämna några. Inom varje nationellt programområde tillsätts experter ”med representation från samtliga sjukvårdsregioner, som har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området.”

Rådets uppgift är att ”leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält”. Avsikten är att säkerställa att patienterna får tillgång till samma typ av vård, oavsett var de bor.

Det är knappast en djärv slutsats att hävda att förslaget ska ses som en reaktion mot statens mycket tydliga styrning genom den nationella cancerstrategin, vars erfarenheter för övrigt ligger till grund för modellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar