måndag 22 maj 2017

Svensk sjukvård – bland den bästa i världen eller i djup kris?


Bedömningarna av hur bra – eller dålig – svensk sjukvård är skiftar verkligen. I tidigare bloggar har jag berättat hur vissa efterlyser en vårdens kriskommission. Samtidigt brukar olika typer av internationella jämförelser ranka svensk sjukvård totalt sett relativt högt.

Läkartidningen har uppmärksammat en omfattande internationell studie om hur tillgången till och kvaliteten på sjukvården har utvecklats  mellan 1990 och 2015 i hela 195 länder. Resultatet bygger ett index (Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study; GBD) baserat på dödstal för 32 olika sjukdomar och tillstånd som inte är dödliga om befolkningen har tillgång till god medicinsk vård. Indexet omfattar bland annat en rad cancersjukdomar, blindtarmsinflammation, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, tuberkulos och epilepsi.

Sammantaget är slutsatsen att sjukvården förbättrats under perioden i flertalet länder. Samtidigt finns det stora skillnader mellan länder som inte enbart kan förklaras med ekonomiska förutsättningar eller utvecklingsnivå.

Alla länder rangordnas för var och den av olika sjukdomarna/tillstånden. Härutöver görs en sammanvägd bedöming av samtliga ingående faktorer i form av ett övergripande index; ”Healthcare Access and Quality Index”. Här placerar sig lilleuptt-landet Andorra på första plats med 95 av 100 möjliga poäng, tätt följt av Island (94) och Schweiz (92). Med 90 poäng hamnar Sverige på en fjärdeplats som man delar med Norge, Australien, Finland, Spanien och Nederländerna.

I botten hamnar krigshärjade länder som Somalia (34) Afghanistan (32) och Centralafrikanska republiken (29).

Internationella jämförelser av det här slaget är självfallet tämligen vanskliga och den randordning som görs mellan länderna får tas med en viss nypa salt. Samtidigt kan man nog konstatera med viss grad av säkerhet att svensk sjukvård förmår leverera medicinska reslutat som står sig väl i jämförelse med andra länder. Huruvida vården samtidigt kan anses befinna sig i en djup kris ligger nog i betraktarens ögon. Den som vill fördjupa sig i originalartikeln, som är fritt tillgänglig, kan följa den här länken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar