fredag 5 maj 2017

Vårdanalys med fokus på primärvård

Myndigheten Vårdanalys har på regeringens uppdrag analyserat förutsättningarna ”för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård ur ett patient- och medborgarperspektiv.” Resultatet redovisades häromdagen i en rapport med det fyndiga (nåja) namnet ”En primär angelägenhet” med undertiteln ”Kunskapsunderlag för en förstärkt primärvård med patienten i centrum.”

Inledningsvis konstateras – för vilken gång i ordningen kan man undra – att den svenska primärvården står för drygt 18 procent av hälso- och sjukvårdens resurser, ”vilket är lite i en internationell jämförelse.” En annan favorit i repris är konstaterandet att ”trots motsatta ambitioner har primärvårdens resursandel också minskat under de senaste åren.”

Bland slutsatserna kan noteras att ”primärvården skiljer sig åt geografiskt samtidigt som patientcentreringen, produktiviteten och förtroendet minskar”. Onekligen en tydlig krisstämpel med andra ord. De geografiska skillnaderna är enligt myndigheten så stora att ”att vi kan tala om 21 olika primärvårdssystem i Sverige”.

Rapporten identifierar tre särskilt viktiga utvecklingsområden, som samtliga är väl kända sedan tidigare.
  1. Tydliggöra primärvårdens uppdrag och funktion i hälso- och sjukvården
  2. Säkerställ att primärvården har ändamålsenlig kompetens och resurser
  3. Stärk primärvårdens handlingskraft och skapa förutsättningar för lärande
Avslutningsvis utfärdas ett antal rekommendationer till dels regeringen, dels till landstingen. Inte oväntat föreslås regeringen göra ”en samlad översyn i syfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag och funktion”. På den punkten riktas mina blickar mot den nationella primärvårdssamordnaren Anna Nergårdh, som bland annat har i uppdrag att utforma ett nationellt uppdrag för primärvården.

I min kristallkula framtonar en allt större sannolikhet för att resultatet på något eller några års sikt blir en nationell – statlig - reform som tar sikte på ett tydligare och mer enhetligt primärvårdsuppdrag. På den punkten tror jag att det kommunala självstyret kommer att få vika ner sig.

Vårdanalys utredning innehåller i övrigt en uppsjö fakta inklusive såväl nationella som internationella jämförelser. I en kommande blogg återkommer jag med en exposé av de i mitt tycke intressantaste delarna.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Läkartidningens intervju med Anna Nergårdh (”Ettoemotståndligt uppdrag”).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar