onsdag 18 januari 2017

Intressant partsinlaga från Läkarförbundet om arbetstiderI en tidigare blogg (2 december 2016) berättade jag om beslutet av Stockholms läns landsting att samtliga sjukhusläkare ska schemaläggas alla vardagar mellan 07-21. Beslutet har dock väckt mycket starka reaktioner från läkarkårens sida och det återstår att se hur beslutet kommer att tillämpas i praktiken.

Det är förvisso ingen slump att Läkarförbundet idag presenterat rapporten ”Läkares arbetstid” som är resultatet av en kartläggning som förbundet genomfört med stöd av ett konsultföretag. Slutsatsen är att det nuvarande jour- och beredskapsavtal och med dess olika lokala tillämpningar
  • är kostnadseffektivt för arbetsgivarna
  • medför hög flexibilitet och patientnytta
  • fungerar i sin helhet väl


Däremot är det naturligtvis synd om de stackars läkare ”… som bor långt från sjukhusen” och därför ”måste tillbringa sin beredskapstid på arbetsplatsen med några få minuters ersättning per beredskapstimma för att kunna uppfylla sin arbetsskyldighet”.

Det nuvarande arbetstidssystemet är enligt rapporten ”kostnadseffektivt jämfört med ett alternativt arbetstidssystem”. Vän av ordningen undrar naturligtvis hur det är möjligt att så tvärsäkert konstatera att det nuvarande systemet är så perfekt att något bättre inte går att uppbringa. På den här punkten får man nog säga att diagnostiken inte helt imponerar.

Några som helst nackdelar förefaller inte finnas med den nuvarande modellen – bortsett från att doktor inte kan umgås lika flitigt med familjer och vänner som andra arbetstagare.

Självfallet rör det sig om en partsinlaga men om man skalar bort de värsta överdrifterna är det ett intressant material. Nu återstår att se om det kommer någon ”moteld” från SKL eller Stockholms läns landsting!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar