fredag 2 december 2016

Schemaläggning av läkare i Stockholm möter motståndI juni beslutade Stockholms län landsting (SLL) att läkarna inom dygnet-runt-verksamheterna kommer att schemaläggas under 07-21 vardagar. Möjligheten till en sådan schemaläggning har funnit i det centrala kollektivavtalet under många år men har i praktiken utnyttjas i mycket begränsad utsträckning.

I en intervju i Dagens Medicin (24/11) säger forsknings- och landstingsrådet Peter Carplean (M) att målet är att ”öka det interprofessionella samarbetet, öka läkarkontinuiteten över dygnet och patientsäkerheten samtidigt som vi minskar jour- och beredskapsuttaget under ordinare arbetstid”.  För att detta ska vara möjligt har landstinget sagt upp de flesta av de lokala jour- och beredskapsavtalen för att ersätta dem med ett koncerngemensamt dito.

Frågan om det kloka i att schemalägga läkare i större omfattning har stötts och blötts under årens lopp. Av och till har företrädare för arbetsgivarna pläderat för att utnyttja denna möjlighet, något som regelmässigt mått motstånd från stora delar av läkarkåren. För en utomstående betraktare är det svårt att tycka vare sig bu eller bä eftersom aktörerna gör helt olika bedömningar av konsekvenserna.

Den 13 december kommer företrädare för läkarföreningen och landstinget att träffas för att utbyta åsikter. Inför detta möte hävdar ordföranden i Stockholmsläkarförening Johan Styrud i ett inlägg i Sjukhusläkaren att förslaget innebär att ”man förstör en yrkeskår som är väldigt lojal och man förstör verksamheter som fungerar – man tänker inte produktionsmässigt.”

Återstår att se om landstinget ”kör så det ryker” eller om parterna försöker hitta någon form av kompromiss. Stalltipset blir trots allt sistnämnda men gardera med ett beslut som drivs igenom trots invändningarna. Helt klart är i vart fall att andra landsting/regioner med stort intresse följer utvecklingen, som bekant är avtalet som reglerar läkarnas jour- och beredskap starkt ifrågasatt på sina håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar