tisdag 11 augusti 2015

Varning för akuten?Jag har tidigare tipsat om rapporten ”Hur står det till med våra akutmottagningar” Situationen är enligt IVO ”både oroväckande och till viss del alarmerande”.

”Den största risken med nuvarande organisation är sannolikt att inte enbart att patienterna blir felbedömda utan att det blir långa och omfattande utredningar som utförs på akutmottagningarna. Detta innebär att många patienter vistas på akutmottagningen under lång tid, vilket i sin tur leder till risker för felprioriteringar, brister i övervakning och fördröjda diagnoser”.

Slutsatsen bygger på en granskning av akutmottagningarna i sju län (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro)

Att det finns fog för IVO:s slutsatser framgår med tragisk tydlighet av omständigheterna när en 10 månaders baby avled efter en rad allvarliga misstag vid akutmottagningen i Gävle förra sommaren. Såväl Vårdfokus som Läkartidningen har uppmärksammat fallet.

IVO skriver att bristerna var ”omfattande och anmärkningsvärda” vilket närmast framstår som ett understatement. Sjukhusets egen utredning slår således fast att  en rad allvarliga brister samverkade till dödsfallet.


                Brister i kommunikationen
                Brister i följsamhet till gällande rutiner
                Bristande kunskap om ledning i akuta situationer
                Bristande kunskap om monitorering och värdering av vitala parametrar
                Bristande dokumentation

Kan det blir så mycket värre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar