onsdag 15 juni 2016

Brist på personal och beroendet av bemanningsföretag - "same old story"


Lagom inför semestrarna droppar nyheterna om problemen med personalförsörjningen tätt – och då handlar det inte bara om stundande sommarsjukvården. Här några axplock ur den minst sagt rikhaltiga skörden.

I förra veckan presenterade Arbetsförmedlingen rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016” med bedömningen att bristen på arbetskraft fortsätter att öka. ”Bland de offentliga arbetsgivarna finns redan idag verksamheter som har svårt att expandera till följd av bristen på arbetskraft […] Bristen på utbildad arbetskraft är störst inom landstingen där den legat på en konstant hög nivå under flera års tid.”

SVT refererar prognoser från SCB som förutspår ett växande brist på specialistsjuksköterskor. ”Bristen på specialistsjuksköterskor skapar stora problem för den svenska vården, med stängda vårdplatser, överbeläggningar och larm om äventyrad patientsäkerhet som följd.” Dessutom påpekar SCB att nästan hälften av dagens sköterskor kommer att pensioneras inom en tioårsperiod.

Samtidigt meddelar SKL att man nu intensifierar arbetet med att ”utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal.” Den totala kostnaden för bemanningspersonal inom landsting och regioner uppgår nu till cirka 4 miljarder och har ökat med 1,3 miljard från 2012 till 2015.

För egen del hade jag förmånen att lyssna på när tunga företrädare för SKL i september 2013 – i anslutning till den nationella primärvårdskonferensen – presenterade ett utspel där man utlovade snabba och effektiva insatser för att komma till rätta med just denna företeelse. Av dessa stolta ambitioner finns inga spår kvar vad jag kanse, så det är väl bara att önska organisationen lycka till inför denna nygamla satsning. Skam den som ger sig!

Kanske är det en viss om än klen tröst att det står lika illa till på andra håll i dessa avseenden. Således återfinns åtgärder för att komma till rätta med det växande beroendet av bemanningsföretag högt på agendan i Storbrittannien. The Guariden rapporterar att bristen på narkosläkare inom NHS blir allt större. Tre av fyra sjukhus är idag beroende av inhyrda läkare för att klara den anestesiologiska verksamheten och just nu finns det inget som tyder på någon markant förbättring – snarare tvärtom.

Huruvida sjukvården i England skulle drabbas om det blir Brexit är annars den hetaste sjukvårdfrågan just nu. Fast det är, som det brukar heta, en helt annan fråga som jag nog gör bäst i att lämna därhän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar