fredag 11 september 2015

Mest sjuka äldre, vacklande landstingsekonomi och deppiga sjukhusläkare


Statskontoret har utvärderat regeringens satsning på de mest sjuka äldre (multisjuka som de ibland också kallas). Under femårsperioden 2010-2014 avsattes totalt 3,8 miljarder i bidrag till kommuner och landsting för att stärka ett systematiskt arbetsätt i vård och omsorg. Till det positiva hör slutsatsen att ”förutsättningarna för arbetet med de mest sjuka äldre har förbättrats”.

Samtidigt konstateras att ”vården och omsorgen inte i någon större utsträckning blivit mer sammanhållen, det vill säga […] är individanpassad och samordnad över specialitets- och organisationsgränser”. Inte heller är varaktigheten i förbättringsarbetet säkerställt.

Vidare bedömer myndigheten att ”rätt utformade prestationskrav kan stärka styreffekten av en satsning” – dock med ett inte oviktigt tillägg. ”Prestationsersättning är däremot inte lämplig när kunskapen om orsakssambanden är låg. Detta gäller för resultatindikatorerna för sammanhållen vård och omsorg”.

Den ekonomiska utvecklingen för många landsting/regioner är inte direkt lysande, åtminstone ur skattebetalarnas perspektiv. Dagens medicin talar om ”stålbad” i flera landsting. Problemet är i hög grad förknippat med hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling. Således berättar SvD att Danderyds sjukhus ligger särskilt illa till i det här avseendet. För att få ner kostnaderna inför 2016 till en acceptabel nivå sätter landstinget nu in en ”överrock”. På åtta veckor ska konsultföretaget Cap Gemini analysera läget och komma med åtgärdsförslag.

Ett annat oroande inslag är det kraftiga fördyringar som drabbat flera investeringar i arbetet med att modernisera sjukhus som börjar ha ganska många år på nacken. Ett aktuellt exempel är Akademiska i Uppsala där en budgeterad kostnad på 1,8 miljarder, så sent som i juni i år kalkylerades bli cirka en halv miljard dyrare. Knappt två månader senare hade summan stigit med ytterligare 100 miljoner vilket fick landstingsledningen att gå i taket. Projektet är nu tillfälligt stoppat, samtidigt som den ansvariga förvaltningsdirektören fått sparken.

Jag avslutar med ännu en dyster nyhet, hämtad från The Guardian. Tidningen refererar resultatet av en enkät som riktades till drygt 800 erfarna engelska sjukhusläkare (svarsfrekvens 81 %). Åtta av tio svarande uppgav att de hade funderingar att gå i tidig pension som ett direkt resultat av pressen i arbetet. Drygt 70 % angav att stressen negativt påverkat den egna hälsan och medfört sjukdomar depression, typ-2 diabetes, högt blodtryck och magsår eller stroke. Nog kan man bli deprimerad för mindre …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar