måndag 28 september 2015

Skattehöjningar att väntaDen ekonomiska utvecklingen för landsting och regioner ser, som jag tidigare påpekat, inte helt ljus ut på sina håll. Inte minst oroande är kostnadsutvecklingen inom sjukhusvården. Därför är det kanske inte så oväntat att frågan om skattehöjningar aktualiseras på flera håll.

I region Skåne vill den styrande rödgröna minoriteten dra in drygt 700 fräscha miljoner genom en höjning med 30 öre per skattekrona. Hur det blir med den saken är oklart; hittills har allianspartierna och SD varit avvisande. För ett år sedan väckte det en hel del uppmärksamhet när S och MP fick igenom sin budget genom att först taktikrösta på SD:s budgetförslag, ett agerande som inte direkt tilltalade partiledningen på nationell nivå.
I Västernorrland vill S dels höja skatten med 70 öre, dels genomföra omfattande strukturförändringar som framför allt slår mot sjukhuset i Sollefteå. Allt talar för att det kommer att finnas en majoritet för en skattehöjning men hur det går i övrigt är i skrivande stund osäkert.
Även i Norrbotten är skattesatsen på tapeten men den rödgröna majoriteten (S, V och MP) har ännu inte presenterat något officiellt förslag. Rykten gör dock gällande att det kan handla om en krona eller mer. Den senaste norrbottniska skattehöjningen – år 2009 – landade just på denna nivå – eller 98 öre för att vara exakt.
Positionerna kommer att klarna under oktober och november. Klart är dock att den så kallade extra miljard som tillförs i statsbudgeten är 2016 inte räcker till för att rädda situationen i de landsting/regioner som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar