måndag 5 oktober 2015

Apoteksakut eller expressakut på sjukhus?


”Lindrigt sjuka kan komma att skickas till apotekets farmaceuter i framtiden. Avlastade akutmottagningar och större utnyttjande av apotekens farmaceuter skulle spara miljarder kronor åt vården” Åtminstone om man ska tro ett TT-meddelande som fått stor medial spridning.

Studerar man uppgifterna närmare visar det sig att det handlar om PR för en kommande – inte ännu genomförd – studie om sjukvårdsrådgivning. Studien är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet (LTU), Sjukvårdsrådgivningen och – surprise, surprise – Apoteket AB. Den doktorand vid LTU som ska svara för studien hävdar att ”ungefär 13 procent av alla läkarbesök i primärvården hade kunnat hanteras på apoteksnivå. Skulle man lyckas få över alla de här besöken till apoteket på rikstäckande nivå så är det 3,3 miljarder till primärvården”.

Resultatet av studien ska redovisas våren 2016. I avvaktan på det kan man förundras över medias okritiska hantering av nyheter av det här slaget.

I region Jämtland/Härjedalen överväger man en helt annan lösning på samma problem. P4 Jämtland vet berätta att ett konsultföretag (i bemanningsbranschen får man förmoda) lanserat förslaget att öppna en ”expressakut” vid Östersunds sjukhus. Vid denna ska ”enklare fall som infektioner, magont och stukade fötter” behandlas. Samtidigt ska hälsocentralerna i Östersund helt ta bort sina akuttider och koncentrera sig på kroniskt sjuka och äldre.

Regiondirektör Björn Eriksson tycker enligt radioinslaget att ”det låter intressant och det ska vi absolut titta på”. Han är även tilltalad av tanken att de stafettläkare som är tänkta att bemanna ”expressen” ska få betalt per behandlad patient.

Huruvida lösningen kommer att bidra till att sänka kostnaderna för den ekonomiskt trängda regionen framgår inte. Oavsett vad man anser om apotek- eller expressakuter så finns det anledning att kalkylera med risken att effekten blir att antalet besök totalt sett ökar. Mer om detta går att läsa i en av mina tidigare bloggar ”För lätt till akuten” (8 maj 2015) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar