måndag 12 oktober 2015

Rekordstort budgetunderskott för NHS England och dramatik om besparingar i Västernorrland

NHS i England riskerar att gå mot ett rekordstort budgetunderskott år 2015/16 (brutet räkenskapsår) enligt övervakningsmyndigheten med det passande namnet Monitor.  Monitor offentliggjorde nyligen siffrorna för utfallet andra kvartalet 2015 (Quarterly Report april-juni). Skenande kostnader har medfört ett budgetöverskridande på mer än 5.5 miljarder kronor för perioden samtidigt som måluppfyllelsen vad gäller bland annat väntetider för olika behandlingar och insatser försämrats. Om inga åtgärder vidtas riskerar verksamheten att gå med ett underskott på mellan 25 och 30 miljarder under det nu påbörjade verksamhetsåret.

En viktig orsak till försämringen är löneutveckling utöver budget. Löneglidningen förklaras av att det blivit allt svårare att rekrytera personal vilket även medfört att kostnaderna för inhyrd personal skjutit i höjden på ett sätt som inte längre kan accepteras. Med början denna månad kommer därför begränsningar införas i hur mycket inför personal som får tas in från bemanningsföretag. Hur det blir med den saken i praktiken ska bli intressant att följa.

Sjukvårdsorganisationer med röda siffror – vilka blir allt fler – riskerar att hamna under vad som påminner om tvångsförvaltning. En ny organisation – NHS Improvement – har bildats för att säkerställa vad som på svenska skulle heta Budget i balans.

På hemmaplan kan rapporteras att den skattehöjning med 30 öre som det rödgröna minoritetsstyret i Skåne tänkt sig sannolikt kommer att röstas ner av de borgerliga med stöd av Sverigedemokraterna. I Norrbotten har den knappa rödgröna majoriteten – ett mandats övervikt i fullmäktige - preciserat den aviserade skattehöjningen till 1:16.

I Västernorrland tog S-planerna på en skattehöjning med 50 öre och strukturförändringar riktade mot framför allt sjukhuset i Sollefteå en minst sagt oväntad vändning vid den gångna helgens S-länsmöte. Redan på lördagen uppmanade en enig distriktsstyrels landstingsstyrelsens ordförande Eva Strömqvist (S) att avgå. Vid söndagens möte med partiets förtroenderåd upphävdes därefter det tidigare stödet för förändringarna i Sollefteå. Partiet har inte heller bundit sig för hur stor skattesatsen ska vara. En inte alltför vågad gissning är att det nog kan bli tal om ytterligare någon 10-öring för att vinna mer tid för den breda och öppnare process som nu ska genomföras enligt (s)tällningstagandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar