tisdag 27 oktober 2015

Stora skillnader i läkarbemanningen inom primärvården


Mer än en tredjedel av primärvårdsläkarna i Sverige arbetar på vårdcentraler som har dålig eller mycket dålig läkarbemanning. Samtidigt är skillnaderna mellan landstingen betydande. Svårast är situationen i Dalarna och Örebro där en stor del av vårdcentralerna har ett vakansläge på över 50 procent. I den andra ändan återfinns Stockholms läns landsting som i stort sett har full bemanning.

Uppgifterna är hämtade från (ännu inte publicerad) enkät som utförts av Läkarförbundet och som kortfattat refereras i Läkartidningen. Enkäten riktade sig till 6 600 primärvårdsläkare och svarsfrekvensen uppgår till drygt 60 procent.

Några av slutsatserna i övrigt.
·      Studien visar att det är svårt för landstingen att komma till rätta med problemen. Således låg Dalarna och Örebro dåligt till även för tre år sedan, då en liknande enkät genomfördes
·      Antalet distriktsläkare som uppnår pensionsåldern kommer att öka kraftigt de närmaste fem-tio åren. Rapportens slutsats är att ”det finns anledning till oro över att den redan i dag mycket ansträngda bemanningssituationen i primärvården kommer att förvärras under de närmaste åren”

Sverige har som bekant, jämfört med andra OECD-länder, en betydligt högra andel sjukhusspecialister i förhållande till antalet specialister i allmänmedicin. I nuläget finns inga tecken som tyder på att den relationen är på väg att förändras till primärvårdens fördel. Frågan om arbetsfördelningen mellan distriktsläkare och andra specialiteter kommer med all sannolikhet att bli en fråga som kommer att tilldra sig växande uppmärksamhet framför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar